Loading...

Shipping Policy

Shipping charge to all US customer is $10 3-7 business days. Canada customers is $20 7-10 business days. For international please contact us for shipping fee.
We will ship your order after payment is clear/approved.

All orders are ship via USPS Priority Mail with Signature Confirmation.
Shipping charge is non-refund.

Cước phí vận chuyển cho khách hàng ở Mỹ là $10 từ 3-7 ngày. Khách hàng Gia Nã Đại là $20 từ 7-10 ngày. Khách hàng của những nước khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết cước phí vận chuyển là bao nhiêu.

Chúng tôi sẽ gởi đặt hàng của bạn sau khi thanh toán là rõ ràng / phê duyệt.

Tất cả các đơn đặt hàng được vận chuyển qua USPS Priority Mail với chữ ký xác nhận.

Cước phí vận chuyển sẽ không hoàn trả lại khi bạn muốn trả lại món hàng.